Gói cước VinaPhone trả sau ưu đãi 4.500 phút gọi, 35GB 3G/4G số 1 Việt Nam

Danh sách kho số đẹp Vinaphone trả sau 088 có cam kết tại TPHCM khu vực Chợ Lớn mới cập nhật 

Vui lòng liên hệ đăng ký ngay  hotline: 0914.188.515 - 0945.160.260  -08.38.686.686 để hòa mạng sim đại phát

TT Kho số HCM Số máy Kiểu Cam kết TG cam kết
2 Vinaphone tra sau HCM 0888124343 1 300 18
3 Vinaphone tra sau HCM 0888124345 1 300 18
4 Vinaphone tra sau HCM 0888124442 1 300 18
6 Vinaphone tra sau HCM 0888127171 1 300 18
8 Vinaphone tra sau HCM 0888128844 1 300 18
9 Vinaphone tra sau HCM 0888129111 1 300 18
10 Vinaphone tra sau HCM 0888129123 1 300 18
11 Vinaphone tra sau HCM 0888201976 1 300 18
12 Vinaphone tra sau HCM 0888132004 1 300 18
13 Vinaphone tra sau HCM 0888136123 1 300 18
14 Vinaphone tra sau HCM 0888136776 1 300 18
15 Vinaphone tra sau HCM 0888137700 1 300 18
16 Vinaphone tra sau HCM 0888137755 1 300 18
18 Vinaphone tra sau HCM 0888140990 1 300 18
19 Vinaphone tra sau HCM 0888141000 1 300 18
20 Vinaphone tra sau HCM 0888141331 1 300 18
21 Vinaphone tra sau HCM 0888141771 1 300 18
22 Vinaphone tra sau HCM 0888141978 1 300 18
23 Vinaphone tra sau HCM 0888142000 1 300 18
24 Vinaphone tra sau HCM 0888142004 1 300 18
25 Vinaphone tra sau HCM 0888142332 1 300 18
26 Vinaphone tra sau HCM 0888143131 1 300 18
27 Vinaphone tra sau HCM 0888143322 1 300 18
28 Vinaphone tra sau HCM 0888143993 1 300 18
29 Vinaphone tra sau HCM 0888144400 1 300 18
30 Vinaphone tra sau HCM 0888145123 1 300 18
31 Vinaphone tra sau HCM 0888145522 1 300 18
32 Vinaphone tra sau HCM 0888146600 1 300 18
33 Vinaphone tra sau HCM 0888146655 1 300 18
34 Vinaphone tra sau HCM 0888147012 1 300 18
35 Vinaphone tra sau HCM 0888147345 1 300 18
36 Vinaphone tra sau HCM 0888147711 1 300 18
37 Vinaphone tra sau HCM 0888147744 1 300 18
38 Vinaphone tra sau HCM 0888148444 1 300 18
39 Vinaphone tra sau HCM 0888149000 1 300 18
40 Vinaphone tra sau HCM 0888149012 1 300 18
41 Vinaphone tra sau HCM 0888149494 1 300 18
42 Vinaphone tra sau HCM 0888149595 1 300 18
43 Vinaphone tra sau HCM 0888150345 1 300 18
44 Vinaphone tra sau HCM 0888150444 1 300 18
45 Vinaphone tra sau HCM 0888151012 1 300 18
46 Vinaphone tra sau HCM 0888151210 1 300 18
47 Vinaphone tra sau HCM 0888152020 1 300 18
48 Vinaphone tra sau HCM 0888152567 1 300 18
49 Vinaphone tra sau HCM 0888153335 1 300 18
50 Vinaphone tra sau HCM 0888154554 1 300 18
51 Vinaphone tra sau HCM 0888154664 1 300 18
52 Vinaphone tra sau HCM 0888154774 1 300 18
53 Vinaphone tra sau HCM 0888155353 1 300 18
54 Vinaphone tra sau HCM 0888157711 1 300 18
55 Vinaphone tra sau HCM 0888158000 1 300 18
56 Vinaphone tra sau HCM 0888158123 1 300 18
57 Vinaphone tra sau HCM 0888227122 1 300 18
58 Vinaphone tra sau HCM 0888160330 1 300 18
59 Vinaphone tra sau HCM 0888161221 1 300 18
60 Vinaphone tra sau HCM 0888202003 1 300 18
61 Vinaphone tra sau HCM 0888202005 1 300 18
62 Vinaphone tra sau HCM 0888202007 1 300 18
63 Vinaphone tra sau HCM 0888212007 1 300 18
64 Vinaphone tra sau HCM 0888232121 1 300 18
66 Vinaphone tra sau HCM 0888162121 1 300 18
67 Vinaphone tra sau HCM 0888162200 1 300 18
68 Vinaphone tra sau HCM 0888163131 1 300 18
69 Vinaphone tra sau HCM 0888163322 1 300 18
70 Vinaphone tra sau HCM 0888163993 1 300 18
71 Vinaphone tra sau HCM 0888164000 1 300 18
72 Vinaphone tra sau HCM 0888165123 1 300 18
73 Vinaphone tra sau HCM 0888165454 1 300 18
74 Vinaphone tra sau HCM 0888165500 1 300 18
76 Vinaphone tra sau HCM 0888169012 1 300 18
77 Vinaphone tra sau HCM 0888171123 1 300 18
78 Vinaphone tra sau HCM 0888171211 1 300 18
79 Vinaphone tra sau HCM 0888171312 1 300 18
80 Vinaphone tra sau HCM 0888263131 1 300 18
81 Vinaphone tra sau HCM 0888172003 1 300 18
82 Vinaphone tra sau HCM 0888172200 1 300 18
83 Vinaphone tra sau HCM 0888173012 1 300 18
84 Vinaphone tra sau HCM 0888173030 1 300 18
85 Vinaphone tra sau HCM 0888173443 1 300 18
86 Vinaphone tra sau HCM 0888174345 1 300 18
87 Vinaphone tra sau HCM 0888174411 1 300 18
88 Vinaphone tra sau HCM 0888251985 1 300 18
89 Vinaphone tra sau HCM 0888175557 1 300 18
90 Vinaphone tra sau HCM 0888176611 1 300 18
91 Vinaphone tra sau HCM 0888291985 1 300 18
93 Vinaphone tra sau HCM 0888181012 1 300 18
94 Vinaphone tra sau HCM 0888181610 1 300 18
95 Vinaphone tra sau HCM 0888181713 1 300 18
96 Vinaphone tra sau HCM 0888198833 1 300 18
97 Vinaphone tra sau HCM 0888209234 1 300 18
98 Vinaphone tra sau HCM 0888182005 1 300 18
99 Vinaphone tra sau HCM 0888182332 1 300 18
100 Vinaphone tra sau HCM 0888263663 1 300 18
101 Vinaphone tra sau HCM 0888184012 1 300 18
102 Vinaphone tra sau HCM 0888185234 1 300 18
103 Vinaphone tra sau HCM 0888186622 1 300 18
104 Vinaphone tra sau HCM 0888186644 1 300 18
105 Vinaphone tra sau HCM 0888187012 1 300 18
107 Vinaphone tra sau HCM 0888273123 1 300 18
109 Vinaphone tra sau HCM 0888191411 1 300 18
110 Vinaphone tra sau HCM 0888191511 1 300 18
111 Vinaphone tra sau HCM 0888191970 1 300 18
112 Vinaphone tra sau HCM 0888191971 1 300 18
113 Vinaphone tra sau HCM 0888225122 1 300 18
114 Vinaphone tra sau HCM 0888228111 1 300 18
115 Vinaphone tra sau HCM 0888193300 1 300 18
116 Vinaphone tra sau HCM 0888193443 1 300 18
117 Vinaphone tra sau HCM 0888194422 1 300 18
118 Vinaphone tra sau HCM 0888197676 1 300 18
119 Vinaphone tra sau HCM 0888197711 1 300 18
120 Vinaphone tra sau HCM 0888201100 1 300 18
121 Vinaphone tra sau HCM 0888202332 1 300 18
122 Vinaphone tra sau HCM 0888202444 1 300 18
123 Vinaphone tra sau HCM 0888202662 1 300 18
124 Vinaphone tra sau HCM 0888203111 1 300 18
125 Vinaphone tra sau HCM 0888203663 1 300 18
126 Vinaphone tra sau HCM 0888205252 1 300 18
127 Vinaphone tra sau HCM 0888205533 1 300 18
128 Vinaphone tra sau HCM 0888207171 1 300 18
129 Vinaphone tra sau HCM 0888210220 1 300 18
130 Vinaphone tra sau HCM 0888211970 1 300 18
131 Vinaphone tra sau HCM 0888211972 1 300 18
132 Vinaphone tra sau HCM 0888211976 1 300 18
133 Vinaphone tra sau HCM 0888212332 1 300 18
134 Vinaphone tra sau HCM 0888212444 1 300 18
135 Vinaphone tra sau HCM 0888213331 1 300 18
136 Vinaphone tra sau HCM 0888214111 1 300 18
137 Vinaphone tra sau HCM 0888214400 1 300 18
138 Vinaphone tra sau HCM 0888215234 1 300 18
139 Vinaphone tra sau HCM 0888215353 1 300 18
140 Vinaphone tra sau HCM 0888217012 1 300 18
141 Vinaphone tra sau HCM 0888217711 1 300 18
143 Vinaphone tra sau HCM 0888224141 1 300 18
144 Vinaphone tra sau HCM 0888225050 1 300 18
145 Vinaphone tra sau HCM 0888226060 1 300 18
146 Vinaphone tra sau HCM 0888226444 1 300 18
147 Vinaphone tra sau HCM 0888226522 1 300 18
148 Vinaphone tra sau HCM 0888178123 1 300 18
149 Vinaphone tra sau HCM 0888201982 1 300 18
150 Vinaphone tra sau HCM 0888228522 1 300 18
151 Vinaphone tra sau HCM 0888232772 1 300 18
152 Vinaphone tra sau HCM 0888236611 1 300 18
153 Vinaphone tra sau HCM 0888237773 1 300 18
154 Vinaphone tra sau HCM 0888241977 1 300 18
155 Vinaphone tra sau HCM 0888241978 1 300 18
156 Vinaphone tra sau HCM 0888242008 1 300 18
157 Vinaphone tra sau HCM 0888243000 1 300 18
158 Vinaphone tra sau HCM 0888244141 1 300 18
159 Vinaphone tra sau HCM 0888244994 1 300 18
160 Vinaphone tra sau HCM 0888245500 1 300 18
161 Vinaphone tra sau HCM 0888249345 1 300 18
162 Vinaphone tra sau HCM 0888249911 1 300 18
163 Vinaphone tra sau HCM 0888249922 1 300 18
164 Vinaphone tra sau HCM 0888250660 1 300 18
165 Vinaphone tra sau HCM 0888251881 1 300 18
166 Vinaphone tra sau HCM 0888251985 1 300 18
167 Vinaphone tra sau HCM 0888251994 1 300 18
168 Vinaphone tra sau HCM 0888252225 1 300 18
169 Vinaphone tra sau HCM 0888255522 1 300 18
170 Vinaphone tra sau HCM 0888256600 1 300 18
171 Vinaphone tra sau HCM 0888257700 1 300 18
172 Vinaphone tra sau HCM 0888261971 1 300 18
173 Vinaphone tra sau HCM 0888261973 1 300 18
174 Vinaphone tra sau HCM 0888262009 1 300 18
175 Vinaphone tra sau HCM 0888262200 1 300 18
176 Vinaphone tra sau HCM 0888262320 1 300 18
177 Vinaphone tra sau HCM 0888264343 1 300 18
178 Vinaphone tra sau HCM 0888265050 1 300 18
179 Vinaphone tra sau HCM 0888265345 1 300 18
180 Vinaphone tra sau HCM 0888267171 1 300 18
181 Vinaphone tra sau HCM 0888267575 1 300 18
182 Vinaphone tra sau HCM 0888267755 1 300 18
183 Vinaphone tra sau HCM 0888270012 1 300 18
184 Vinaphone tra sau HCM 0888270880 1 300 18
185 Vinaphone tra sau HCM 0888271012 1 300 18
186 Vinaphone tra sau HCM 0888271123 1 300 18
187 Vinaphone tra sau HCM 0888271978 1 300 18
188 Vinaphone tra sau HCM 0888272234 1 300 18
189 Vinaphone tra sau HCM 0888272321 1 300 18
190 Vinaphone tra sau HCM 0888273232 1 300 18
191 Vinaphone tra sau HCM 0888273311 1 300 18
192 Vinaphone tra sau HCM 0888273444 1 300 18
194 Vinaphone tra sau HCM 0888273773 1 300 18
195 Vinaphone tra sau HCM 0888275151 1 300 18
196 Vinaphone tra sau HCM 0888275511 1 300 18
197 Vinaphone tra sau HCM 0888277744 1 300 18
198 Vinaphone tra sau HCM 0888277755 1 300 18
199 Vinaphone tra sau HCM 0888278484 1 300 18
200 Vinaphone tra sau HCM 0888279012 1 300 18
201 Vinaphone tra sau HCM 0888280012 1 300 18
202 Vinaphone tra sau HCM 0888280220 1 300 18
203 Vinaphone tra sau HCM 0888280990 1 300 18
204 Vinaphone tra sau HCM 0888281973 1 300 18
205 Vinaphone tra sau HCM 0888282004 1 300 18
206 Vinaphone tra sau HCM 0888282221 1 300 18
207 Vinaphone tra sau HCM 0888282322 1 300 18
208 Vinaphone tra sau HCM 0888282624 1 300 18
209 Vinaphone tra sau HCM 0888283000 1 300 18
210 Vinaphone tra sau HCM 0888284141 1 300 18
211 Vinaphone tra sau HCM 0888284345 1 300 18
212 Vinaphone tra sau HCM 0888287755 1 300 18
213 Vinaphone tra sau HCM 0888289944 1 300 18
214 Vinaphone tra sau HCM 0888290111 1 300 18
215 Vinaphone tra sau HCM 0888290220 1 300 18
216 Vinaphone tra sau HCM 0888290550 1 300 18
217 Vinaphone tra sau HCM 0888291551 1 300 18
218 Vinaphone tra sau HCM 0888291978 1 300 18
219 Vinaphone tra sau HCM 0888292003 1 300 18
220 Vinaphone tra sau HCM 0888292111 1 300 18
221 Vinaphone tra sau HCM 0888292320 1 300 18
222 Vinaphone tra sau HCM 0888292422 1 300 18
223 Vinaphone tra sau HCM 0888292567 1 300 18
224 Vinaphone tra sau HCM 0888292620 1 300 18
225 Vinaphone tra sau HCM 0888292822 1 300 18
226 Vinaphone tra sau HCM 0888161312 1 300 18
227 Vinaphone tra sau HCM 0888161551 1 300 18
229 Vinaphone tra sau HCM 0888192009 1 300 18
230 Vinaphone tra sau HCM 0888190345 1 300 18
231 Vinaphone tra sau HCM 0888194345 1 300 18
232 Vinaphone tra sau HCM 0888279345 1 300 18
233 Vinaphone tra sau HCM 0888251994 1 300 18
234 Vinaphone tra sau HCM 0888229234 1 300 18
235 Vinaphone tra sau HCM 0888192552 1 300 18
237 Vinaphone tra sau HCM 0888201345 1 300 18
238 Vinaphone tra sau HCM 0888201991 1 300 18
239 Vinaphone tra sau HCM 0888251881 1 300 18
240 Vinaphone tra sau HCM 0888261881 1 300 18
241 Vinaphone tra sau HCM 0888219900 1 300 18
242 Vinaphone tra sau HCM 0888209567 1 300 18
243 Vinaphone tra sau HCM 0888110404 2 500 18
244 Vinaphone tra sau HCM 0888110990 2 500 18
245 Vinaphone tra sau HCM 0888111014 2 500 18
246 Vinaphone tra sau HCM 0888111020 2 500 18
247 Vinaphone tra sau HCM 0888111021 2 500 18
248 Vinaphone tra sau HCM 0888111024 2 500 18
249 Vinaphone tra sau HCM 0888111028 2 500 18
250 Vinaphone tra sau HCM 0888111036 2 500 18
251 Vinaphone tra sau HCM 0888111044 2 500 18
252 Vinaphone tra sau HCM 0888111056 2 500 18
253 Vinaphone tra sau HCM 0888111063 2 500 18
254 Vinaphone tra sau HCM 0888111085 2 500 18
255 Vinaphone tra sau HCM 0888111002 2 500 18
256 Vinaphone tra sau HCM 0888111148 2 500 18
257 Vinaphone tra sau HCM 0888111351 2 500 18
258 Vinaphone tra sau HCM 0888111390 2 500 18
259 Vinaphone tra sau HCM 0888111412 2 500 18
260 Vinaphone tra sau HCM 0888111427 2 500 18
261 Vinaphone tra sau HCM 0888111440 2 500 18
262 Vinaphone tra sau HCM 0888111446 2 500 18
263 Vinaphone tra sau HCM 0888111449 2 500 18
264 Vinaphone tra sau HCM 0888111459 2 500 18
265 Vinaphone tra sau HCM 0888111473 2 500 18
266 Vinaphone tra sau HCM 0888111485 2 500 18
267 Vinaphone tra sau HCM 0888111490 2 500 18
268 Vinaphone tra sau HCM 0888111497 2 500 18
269 Vinaphone tra sau HCM 0888111510 2 500 18
270 Vinaphone tra sau HCM 0888111549 2 500 18
271 Vinaphone tra sau HCM 0888111552 2 500 18
272 Vinaphone tra sau HCM 0888111606 2 500 18
273 Vinaphone tra sau HCM 0888111607 2 500 18
274 Vinaphone tra sau HCM 0888111619 2 500 18
275 Vinaphone tra sau HCM 0888111620 2 500 18
276 Vinaphone tra sau HCM 0888111624 2 500 18
277 Vinaphone tra sau HCM 0888111637 2 500 18
278 Vinaphone tra sau HCM 0888111663 2 500 18
279 Vinaphone tra sau HCM 0888111672 2 500 18
280 Vinaphone tra sau HCM 0888111695 2 500 18
281 Vinaphone tra sau HCM 0888111715 2 500 18
282 Vinaphone tra sau HCM 0888111729 2 500 18
283 Vinaphone tra sau HCM 0888111730 2 500 18
284 Vinaphone tra sau HCM 0888111785 2 500 18
285 Vinaphone tra sau HCM 0888111790 2 500 18
286 Vinaphone tra sau HCM 0888111830 2 500 18
287 Vinaphone tra sau HCM 0888111861 2 500 18
289 Vinaphone tra sau HCM 0888112003 2 500 18
290 Vinaphone tra sau HCM 0888112220 2 500 18
291 Vinaphone tra sau HCM 0888114442 2 500 18
292 Vinaphone tra sau HCM 0888114443 2 500 18
293 Vinaphone tra sau HCM 0888114664 2 500 18
294 Vinaphone tra sau HCM 0888114884 2 500 18
295 Vinaphone tra sau HCM 0888117333 2 500 18
296 Vinaphone tra sau HCM 0888121144 2 500 18
297 Vinaphone tra sau HCM 0888122002 2 500 18
298 Vinaphone tra sau HCM 0888125333 2 500 18
299 Vinaphone tra sau HCM 0888128008 2 500 18
300 Vinaphone tra sau HCM 0888130101 2 500 18
302 Vinaphone tra sau HCM 0888133355 2 500 18
303 Vinaphone tra sau HCM 0888134224 2 500 18
304 Vinaphone tra sau HCM 0888135757 2 500 18
305 Vinaphone tra sau HCM 0888139009 2 500 18
306 Vinaphone tra sau HCM 0888140055 2 500 18
307 Vinaphone tra sau HCM 0888141133 2 500 18
308 Vinaphone tra sau HCM 0888141177 2 500 18
309 Vinaphone tra sau HCM 0888141333 2 500 18
310 Vinaphone tra sau HCM 0888142525 2 500 18
312 Vinaphone tra sau HCM 0888143737 2 500 18
313 Vinaphone tra sau HCM 0888144747 2 500 18
314 Vinaphone tra sau HCM 0888145225 2 500 18
315 Vinaphone tra sau HCM 0888145445 2 500 18
316 Vinaphone tra sau HCM 0888146664 2 500 18
317 Vinaphone tra sau HCM 0888148008 2 500 18
318 Vinaphone tra sau HCM 0888150022 2 500 18
319 Vinaphone tra sau HCM 0888154466 2 500 18
320 Vinaphone tra sau HCM 0888154545 2 500 18
321 Vinaphone tra sau HCM 0888155005 2 500 18
323 Vinaphone tra sau HCM 0888155858 2 500 18
324 Vinaphone tra sau HCM 0888157117 2 500 18
325 Vinaphone tra sau HCM 0888160909 2 500 18
326 Vinaphone tra sau HCM 0888164455 2 500 18
327 Vinaphone tra sau HCM 0888166000 2 500 18
328 Vinaphone tra sau HCM 0888167447 2 500 18
329 Vinaphone tra sau HCM 0888167555 2 500 18
330 Vinaphone tra sau HCM 0888169119 2 500 18
331 Vinaphone tra sau HCM 0888170077 2 500 18
332 Vinaphone tra sau HCM 0888170303 2 500 18
333 Vinaphone tra sau HCM 0888170707 2 500 18
334 Vinaphone tra sau HCM 0888171333 2 500 18
336 Vinaphone tra sau HCM 0888172929 2 500 18
337 Vinaphone tra sau HCM 0888173777 2 500 18
338 Vinaphone tra sau HCM 0888174949 2 500 18
339 Vinaphone tra sau HCM 0888175005 2 500 18
340 Vinaphone tra sau HCM 0888175566 2 500 18
341 Vinaphone tra sau HCM 0888175656 2 500 18
342 Vinaphone tra sau HCM 0888176006 2 500 18
343 Vinaphone tra sau HCM 0888180101 2 500 18
344 Vinaphone tra sau HCM 0888180303 2 500 18
345 Vinaphone tra sau HCM 0888180555 2 500 18
346 Vinaphone tra sau HCM 0888182266 2 500 18
347 Vinaphone tra sau HCM 0888182424 2 500 18
348 Vinaphone tra sau HCM 0888183223 2 500 18
350 Vinaphone tra sau HCM 0888185335 2 500 18
351 Vinaphone tra sau HCM 0888185656 2 500 18
352 Vinaphone tra sau HCM 0888186116 2 500 18
353 Vinaphone tra sau HCM 0888189229 2 500 18
354 Vinaphone tra sau HCM 0888190333 2 500 18
355 Vinaphone tra sau HCM 0888190404 2 500 18
356 Vinaphone tra sau HCM 0888192555 2 500 18
357 Vinaphone tra sau HCM 0888193366 2 500 18
358 Vinaphone tra sau HCM 0888194466 2 500 18
359 Vinaphone tra sau HCM 0888195115 2 500 18
360 Vinaphone tra sau HCM 0888195599 2 500 18
361 Vinaphone tra sau HCM 0888195757 2 500 18
362 Vinaphone tra sau HCM 0888196767 2 500 18
363 Vinaphone tra sau HCM 0888200055 2 500 18
364 Vinaphone tra sau HCM 0888200303 2 500 18
365 Vinaphone tra sau HCM 0888201414 2 500 18
366 Vinaphone tra sau HCM 0888201616 2 500 18
367 Vinaphone tra sau HCM 0888201919 2 500 18
368 Vinaphone tra sau HCM 0888202299 2 500 18
370 Vinaphone tra sau HCM 0888203434 2 500 18
371 Vinaphone tra sau HCM 0888203555 2 500 18
372 Vinaphone tra sau HCM 0888203636 2 500 18
373 Vinaphone tra sau HCM 0888204114 2 500 18
374 Vinaphone tra sau HCM 0888205225 2 500 18
375 Vinaphone tra sau HCM 0888206006 2 500 18
376 Vinaphone tra sau HCM 0888207007 2 500 18
377 Vinaphone tra sau HCM 0888208558 2 500 18
378 Vinaphone tra sau HCM 0888209119 2 500 18
379 Vinaphone tra sau HCM 0888210088 2 500 18
380 Vinaphone tra sau HCM 0888210777 2 500 18
381 Vinaphone tra sau HCM 0888212727 2 500 18
382 Vinaphone tra sau HCM 0888215115 2 500 18
383 Vinaphone tra sau HCM 0888216336 2 500 18
384 Vinaphone tra sau HCM 0888216446 2 500 18
386 Vinaphone tra sau HCM 0888219009 2 500 18
388 Vinaphone tra sau HCM 0888220110 2 500 18
389 Vinaphone tra sau HCM 0888220440 2 500 18
390 Vinaphone tra sau HCM 0888220770 2 500 18
392 Vinaphone tra sau HCM 0888222041 2 500 18
393 Vinaphone tra sau HCM 0888222095 2 500 18
394 Vinaphone tra sau HCM 0888222102 2 500 18
395 Vinaphone tra sau HCM 0888222104 2 500 18
396 Vinaphone tra sau HCM 0888222105 2 500 18
397 Vinaphone tra sau HCM 0888222136 2 500 18
398 Vinaphone tra sau HCM 0888222141 2 500 18
399 Vinaphone tra sau HCM 0888222150 2 500 18
400 Vinaphone tra sau HCM 0888222152 2 500 18
401 Vinaphone tra sau HCM 0888222153 2 500 18
402 Vinaphone tra sau HCM 0888222159 2 500 18
403 Vinaphone tra sau HCM 0888222164 2 500 18
404 Vinaphone tra sau HCM 0888222214 2 500 18
405 Vinaphone tra sau HCM 0888222276 2 500 18
406 Vinaphone tra sau HCM 0888222284 2 500 18
407 Vinaphone tra sau HCM 0888222316 2 500 18
408 Vinaphone tra sau HCM 0888222325 2 500 18
409 Vinaphone tra sau HCM 0888222330 2 500 18
410 Vinaphone tra sau HCM 0888222331 2 500 18
411 Vinaphone tra sau HCM 0888222337 2 500 18
412 Vinaphone tra sau HCM 0888222352 2 500 18
413 Vinaphone tra sau HCM 0888222370 2 500 18
414 Vinaphone tra sau HCM 0888222376 2 500 18
415 Vinaphone tra sau HCM 0888222384 2 500 18
416 Vinaphone tra sau HCM 0888222407 2 500 18
417 Vinaphone tra sau HCM 0888222436 2 500 18
418 Vinaphone tra sau HCM 0888222437 2 500 18
419 Vinaphone tra sau HCM 0888222441 2 500 18
420 Vinaphone tra sau HCM 0888222446 2 500 18
421 Vinaphone tra sau HCM 0888222454 2 500 18
422 Vinaphone tra sau HCM 0888222478 2 500 18
423 Vinaphone tra sau HCM 0888222509 2 500 18
424 Vinaphone tra sau HCM 0888222521 2 500 18
425 Vinaphone tra sau HCM 0888222538 2 500 18
426 Vinaphone tra sau HCM 0888222543 2 500 18
427 Vinaphone tra sau HCM 0888222549 2 500 18
428 Vinaphone tra sau HCM 0888222553 2 500 18
429 Vinaphone tra sau HCM 0888222584 2 500 18
430 Vinaphone tra sau HCM 0888222588 2 500 18
431 Vinaphone tra sau HCM 0888222594 2 500 18
432 Vinaphone tra sau HCM 0888222604 2 500 18
433 Vinaphone tra sau HCM 0888222610 2 500 18
434 Vinaphone tra sau HCM 0888222631 2 500 18
435 Vinaphone tra sau HCM 0888222632 2 500 18
436 Vinaphone tra sau HCM 0888222634 2 500 18
437 Vinaphone tra sau HCM 0888222651 2 500 18
438 Vinaphone tra sau HCM 0888222656 2 500 18
439 Vinaphone tra sau HCM 0888222661 2 500 18
440 Vinaphone tra sau HCM 0888222673 2 500 18
441 Vinaphone tra sau HCM 0888222684 2 500 18
442 Vinaphone tra sau HCM 0888222729 2 500 18
443 Vinaphone tra sau HCM 0888222733 2 500 18
444 Vinaphone tra sau HCM 0888222741 2 500 18
445 Vinaphone tra sau HCM 0888222792 2 500 18
446 Vinaphone tra sau HCM 0888222798 2 500 18
447 Vinaphone tra sau HCM 0888222806 2 500 18
448 Vinaphone tra sau HCM 0888200009 3 700 18
452 Vinaphone tra sau HCM 0888244443 3 700 18
453 Vinaphone tra sau HCM 0888244555 3 700 18
454 Vinaphone tra sau HCM 0888255557 3 700 18
455 Vinaphone tra sau HCM 0888267762 3 700 18
456 Vinaphone tra sau HCM 0888334353 3 700 18
457 Vinaphone tra sau HCM 0888344333 3 700 18
458 Vinaphone tra sau HCM 0888344448 3 700 18
459 Vinaphone tra sau HCM 0888411110 3 700 18
460 Vinaphone tra sau HCM 0888415161 3 700 18
461 Vinaphone tra sau HCM 0888422221 3 700 18
462 Vinaphone tra sau HCM 0888457754 3 700 18
464 Vinaphone tra sau HCM 0888544443 3 700 18
465 Vinaphone tra sau HCM 0888424344 3 700 18
466 Vinaphone tra sau HCM 0888014790 4 1,000,000 18
467 Vinaphone tra sau HCM 0888014797 4 1,000,000 18
468 Vinaphone tra sau HCM 0888015691 4 1,000,000 18
469 Vinaphone tra sau HCM 0888016793 4 1,000,000 18
470 Vinaphone tra sau HCM 0888016798 4 1,000,000 18
471 Vinaphone tra sau HCM 0888016894 4 1,000,000 18
472 Vinaphone tra sau HCM 0888017890 4 1,000,000 18
473 Vinaphone tra sau HCM 0888017894 4 1,000,000 18
474 Vinaphone tra sau HCM 0888017896 4 1,000,000 18
475 Vinaphone tra sau HCM 0888017897 4 1,000,000 18
476 Vinaphone tra sau HCM 0888023457 4 1,000,000 18
477 Vinaphone tra sau HCM 0888023490 4 1,000,000 18
478 Vinaphone tra sau HCM 0888023561 4 1,000,000 18
479 Vinaphone tra sau HCM 0888023673 4 1,000,000 18
480 Vinaphone tra sau HCM 0888023688 4 1,000,000 18
481 Vinaphone tra sau HCM 0888023784 4 1,000,000 18
482 Vinaphone tra sau HCM 0888023794 4 1,000,000 18
483 Vinaphone tra sau HCM 0888024568 4 1,000,000 18
484 Vinaphone tra sau HCM 0888024577 4 1,000,000 18
485 Vinaphone tra sau HCM 0888024578 4 1,000,000 18
486 Vinaphone tra sau HCM 0888024585 4 1,000,000 18
487 Vinaphone tra sau HCM 0888024676 4 1,000,000 18
489 Vinaphone tra sau HCM 0888024781 4 1,000,000 18
490 Vinaphone tra sau HCM 0888024784 4 1,000,000 18
491 Vinaphone tra sau HCM 0888024790 4 1,000,000 18
492 Vinaphone tra sau HCM 0888024795 4 1,000,000 18
493 Vinaphone tra sau HCM 0888025685 4 1,000,000 18
494 Vinaphone tra sau HCM 0888025896 4 1,000,000 18
495 Vinaphone tra sau HCM 0888026784 4 1,000,000 18
496 Vinaphone tra sau HCM 0888034565 4 1,000,000 18
497 Vinaphone tra sau HCM 0888034591 4 1,000,000 18
498 Vinaphone tra sau HCM 0888034676 4 1,000,000 18
499 Vinaphone tra sau HCM 0888034681 4 1,000,000 18
500 Vinaphone tra sau HCM 0888034686 4 1,000,000 18
501 Vinaphone tra sau HCM 0888034690 4 1,000,000 18
502 Vinaphone tra sau HCM 0888034792 4 1,000,000 18
503 Vinaphone tra sau HCM 0888034899 4 1,000,000 18
504 Vinaphone tra sau HCM 0888035690 4 1,000,000 18
505 Vinaphone tra sau HCM 0888035691 4 1,000,000 18
506 Vinaphone tra sau HCM 0888035782 4 1,000,000 18
507 Vinaphone tra sau HCM 0888035895 4 1,000,000 18
508 Vinaphone tra sau HCM 0888036892 4 1,000,000 18
509 Vinaphone tra sau HCM 0888036893 4 1,000,000 18
510 Vinaphone tra sau HCM 0888103666 5 1,500,000 18
511 Vinaphone tra sau HCM 0888105999 5 1,500,000 18
512 Vinaphone tra sau HCM 0888114477 5 1,500,000 18
513 Vinaphone tra sau HCM 0888141666 5 1,500,000 18
514 Vinaphone tra sau HCM 0888143666 5 1,500,000 18
515 Vinaphone tra sau HCM 0888145888 5 1,500,000 18
516 Vinaphone tra sau HCM 0888148999 5 1,500,000 18
517 Vinaphone tra sau HCM 0888149888 5 1,500,000 18
518 Vinaphone tra sau HCM 0888149966 5 1,500,000 18
519 Vinaphone tra sau HCM 0888164999 5 1,500,000 18
520 Vinaphone tra sau HCM 0888165666 5 1,500,000 18
521 Vinaphone tra sau HCM 0888170666 5 1,500,000 18
522 Vinaphone tra sau HCM 0888175666 5 1,500,000 18
523 Vinaphone tra sau HCM 0888208866 5 1,500,000 18
524 Vinaphone tra sau HCM 0888418989 6 2,000,000 36
525 Vinaphone tra sau HCM 0888419889 6 2,000,000 36
526 Vinaphone tra sau HCM 0888428989 6 2,000,000 36
527 Vinaphone tra sau HCM 0888429669 6 2000000 36
528 Vinaphone tra sau HCM 0888151456 1 300 18
529 Vinaphone tra sau HCM 0888159090 1 300 18
530 Vinaphone tra sau HCM 0888171996 1 300 18
531 Vinaphone tra sau HCM 0888174789 1 300 18
532 Vinaphone tra sau HCM 0888177345 1 300 18
533 Vinaphone tra sau HCM 0888179090 1 300 18
534 Vinaphone tra sau HCM 0888190567 1 300 18
535 Vinaphone tra sau HCM 0888111981 2 500 18
536 Vinaphone tra sau HCM 0888117775 2 500 18
537 Vinaphone tra sau HCM 0888300001 3 700 18
538 Vinaphone tra sau HCM 0888158998 5 1,500,000 18
539 Vinaphone tra sau HCM 0888189696 5 1,500,000 18

 

Vui lòng liên hệ đăng ký ngay  hotline: 0914.188.515 - 0945.160.260  -08.38.686.686

 Hoặc đăng ký online tại đây         :  

Dãy số đẹp Vinaphone 088 liên tục dành cho doanh nghiệp xem tại đây 

Các gói cước trả sau sim Vinaphone đại phát 088 xem tại đây 

KHUYẾN MẠI CÁC GÓI CƯỚC VINAPHONE TRẢ SAU

 MIỄN PHÍ 7.500 phút gọi - 450GB Data 3G/4G 

VINAPHONE NHÀ MẠNG CÓ TỐC ĐỘ NHANH NHẤT VIỆT NAM

 **Tặng voucher trị giá 2,4 triệu đồng**

4G Vina Giai tri Max da 480x162

VNPT-Vinaphone HCM đang triển khai chương trình khuyến mãi các gói cước Vinaphone trả sau với nhiều ưu đãi hấp dẫn tiết kiệm lên đến hàng triệu đồng:

♦ Thỏa sức liên lạc miễn phí nội mạng VinaPhone và các cuộc gọi tất cả mạng di động trong nước, điện thoại cố định VNPT toàn quốc với tổng thời lượng khuyến mại từ 700 phút đến 11.500 phút gọi.

Thỏa sức truy cập miễn phí DATA 3G/ 4G VinaPhone hàng tháng từ 3.8GB lên đến 120GB không lo vượt gói.

Tặng voucher trị giá 600.000đ - 2.400.000 đồng cho thuê bao chọn số Vinaphoneđăng ký gói cước Vinaphone trả sau gói cước > 150.000đ/ tháng.

Quý khách có nhu cầu hòa mạng, chọn số Vinaphone và đăng ký gói cước 4g Vinaphone trả sau. Vui lòng gọi tổng đài miễn phí toàn quốc18001166. Hoặc hotline 24/7 0886.116.116 - 0886.00.11.66 - 0916.31.0606 (zalo/viber)để được tư vấn chọn số VinaPhone đẹp tại kho. Làm thủ tục đăng ký chính chủ, giao sim Miễn Phí tận nơi nhanh chóng.

Ưu đãi đặc biệt từ gói cước VinaPhone trả sau 

    - Khách hàng đang sử dụng sim VinaPhone trả sau có đăng ký gói cước VinaPhone trả sau cá nhân D60G, D169G, D199G, Eco199Plus, Thương gia 599, Thương gia 699, Thương gia 799, Thương gia 899, Thương gia 999, Thương gia PLUS. Hay gói cước Vina Doanh nghiệp VIP99, VIP119, VIP169, VIP179, VIP289. Hoặc đăng ký hòa mạng mới sẽ được nâng dung lượng sử dụng data để trải nghiệm dịch vụ 3G/ 4G VinaPhone miễn phí lên đến 15GB/ ngày.

    - Đăng ký ngay các gói cước VinaPhone trả sau để sử dụng data 4G VinaPhone không giới hạn và được trải nghiệm tốc độ truy cập internet 3G/4G vượt trội.

    Chi tiết dung lượng các gói cước Vina trả sau doanh nghiệp VIP-99, VIP-119, VIP-169, VIP-179, VIP-289 được tăng data như sau:

 

Dung lượng data 4G cũ  Dung lượng data 4G mới 
 1,2 GB 3,8 GB
 2,4 GB 5,8 GB
 3,2 GB 5,8 GB
6 GB 15 GB

I. GÓI CƯỚC VINAPHONE TRẢ SAU DOANH NGHIỆP - ĐĂNG KÝ GÓI VINAPHONE CHO DOANH NGHIỆP

   VNPT Vinaphone TPHCM khuyến mại đặc biệt cho khách hàng là Công ty, doanh nghiệp đăng ký hòa mạng mới dịch vụ gói cước VinaPhone trả sau Doanh nghiệp với các gói cước cụ thể như sau:

VinaPhone Tra sau Doanh Nghiep 01092019

 (Click vào hình để xem chi tiết các gói VinaPhone trả sau doanh nghiệp)

Chi tiết các gói cước VinaPhone trả sau Doanh nghiệp

Gói cước DN45

Giá cước: 94.000

Miễn phí 1.500 phút gọi VinaPhone, ĐTCĐ VNPT.

Gói cước DN145

Giá cước: 194.000

Miễn phí 1.500 phút gọi VinaPhone, Mobifone.

Gói cước DN101

Giá cước: 150.000

Miễn phí 300 phút gọi tất cả các mạng di động trong nước.

Gói cước VIP99

Giá cước: 148.000

Miễn phí 1.500 phút gọi VinaPhone, ĐTCĐ VNPT.

Miễn phí 300 SMS nội mạng VinaPhone.

Miễn phí 3,8 GB data 3G/ 4G VinaPhone.

Gói cước VIP119

Giá cước: 168.000

Miễn phí 1.500 phút gọi VinaPhone, ĐTCĐ VNPT.

Miễn phí 300 SMS nội mạng VinaPhone.

Miễn phí 5,8 GB data 3G/ 4G VinaPhone.

Gói cước VIP169

Giá cước: 218.000

Miễn phí 1.500 phút gọi VinaPhone, Mobifone.

Miễn phí 3,8 GB data VinaPhone 4G.

Gói cước VIP179

Giá cước: 228.000

Miễn phí 300 phút gọi tất cả các mạng di động trong nước.

Miễn phí 300 SMS tất cả các mạng di động trong nước.

Miễn phí 5,8 GB data VinaPhone 4G.

Gói cước VIP289

Giá cước: 338.000

Miễn phí 500 phút gọi tất cả các mạng di động trong nước.

Miễn phí 500 SMS tất cả các mạng di động trong nước.

Miễn phí 15 GB data VinaPhone 4G.

Gói cước Thương gia 1

Giá cước: 350.000

Miễn phí 4.000 phút gọi VinaPhone, ĐTCĐ VNPT.

Miễn phí 300 phút gọi tất cả các mạng di động trong nước còn lại.

Miễn phí 1.000 SMS nội mạng VinaPhone.

Miễn phí 4 GB/ ngày data 4G VinaPhone. (áp dụng từ 1/11/2020)

Gói cước Thương gia 2

Giá cước: 500.000

Miễn phí 4.000 phút gọi VinaPhone, ĐTCĐ VNPT.

Miễn phí 500 phút gọi tất cả các mạng di động trong nước còn lại.

Miễn phí 1.500 SMS nội mạng VinaPhone.

Miễn phí 6 GB/ ngày data 4G VinaPhone. (áp dụng từ 1/11/2020)

Ưu đãi cho Khách hàng Doanh nghiệp khi đăng ký VinaPhone trả sau

- Tặng voucher mua điện thoại Smartphone trị giá 600.000 - 1.800.000đ - 2.400.000đ cho khách hàng đăng ký thuê bao hòa mạng Vinaphone trả sau gói cước Thương gia.

- Tặng cước số đại diện từ 300.000 - 500.000 đồng/ tháng cho Doanh nghiệp khi chọn số Vinaphone từ 11 đến 31 số thuê bao di động VinaPhone trả sau.

Chọn dãy trên 10 số Vinaphone liên tục 091-094 doành cho doanh nghiệp tại đây 

Chọn dãy số Vinaphone liên tục 10 số trở lên đầu 088 cho doanh nghiệp tại đây 

Lưu Ý:

- Thời Gian cam kết sử dụng 12 - 18 - 24 tháng tùy số khách hàng chọn.

- Nội dung giá cước ưu đãi (đã gồm VAT)

- Phí hòa mạng và tiền sim 45.000 đ/ thuê bao

Hotline chọn số Vinaphone 0886.00.11.66 - 0916.31.06.06 (zalo/viber)

II. GÓI CƯỚC VINAPHONE TRẢ SAU MỚI NHẤT 2020 - GÓI THƯƠNG GIA X9

Từ 1/11/2020, VNPT Vinaphone TP.Hồ Chí Minh chính thức cung cấp các gói cước VinaPhone trả sau nhiều ưu đãi. Áp dụng cho khách hàng đăng ký VinaPhone trả sau hoặc chuyển từ Vina trả trước sang Vina trả sau. VinaPhone cung cấp các gói cước phù hợp nhu cầu và xu hướng sử dụng điện thoại của khách hàng. Quý khách chỉ cần đăng ký gói cước VinaPhone trả sau đã có đầy đủ tiện ích ưu đãi. Gói cước Thương gia X9 là gói cước nâng cấp của Thương gia X5 trước đây. Với nâng cấp lần này, khách hàng được thoải mái sử dụng data 3G/4G ưu đãi theo ngày.

Bảng giá gói cước Thương gia X9 VinaPhone trả sau

Bảng giá gói cước VinaPhone trả sau đã bao gồm VAT

Chi Tiết Các Gói Cước VinaPhone Trả Sau mới nhất của VNPT HCM

Gói cước Eco199Plus

Giá cước: 199.000 đồng/ tháng.

Miễn phí 1.500 phút gọi nội mạng di động VinaPhone.

Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng

Miễn phí (30GB) dung lượng data 3G/4G VinaPhone 1GB/ ngày.

Gói cước Thương gia 249

Giá cước: 249.000 đồng/ tháng

Miễn phí 2.000 phút gọi nội mạng VinaPhone

Miễn phí 200 phút gọi các mạng khác trong nước.

Miễn phí (60GB) data 3G/4G dung lượng 2GB/ ngày.

Gói cước Thương gia 349

Giá cước: 349.000 đồng/ tháng

Miễn phí 4.000 phút gọi nội mạng VinaPhone

Miễn phí 400 phút gọi các mạng khác trong nước.

Miễn phí (120GB) data 3G/4G dung lượng 4GB/ ngày.

Gói cước Thương gia 499

Giá cước: 499.000 đồng/ tháng

Miễn phí 4.000 phút gọi nội mạng VinaPhone

Miễn phí 600 phút gọi các mạng khác trong nước.

Miễn phí (180GB) data 3G/4G dung lượng 6GB/ ngày.

Gói cước Thương gia 599

Giá cước: 599.000 đồng/ tháng

Miễn phí 4.000 phút gọi nội mạng VinaPhone

Miễn phí 700 phút gọi các mạng khác trong nước.

Miễn phí (210GB) data 3G/4G dung lượng 7GB/ ngày.

Gói cước Thương gia 699

Giá cước: 699.000 đồng/ tháng

Miễn phí 5.000 phút gọi nội mạng VinaPhone.

Miễn phí 800 phút gọi ngoại mạng.

Miễn phí (240GB) 8GB/ ngày dung lượng data 3G/4G VinaPhone

Gói cước Thương gia 799

Giá cước: 799.000 đồng/ tháng.

Miễn phí 5.000 phút gọi nội mạng thuê bao VinaPhone.

Miễn phí 900 phút gọi ngoại mạng. 

Miễn phí (270GB) 9GB/ ngày data 3G/4G.

Gói cước Thương gia 899

Giá cước: 899.000 đồng/ tháng

Miễn phí 6.000 phút gọi di động VinaPhone.

Miễn phí 1.000 phút gọi ngoại mạng.

Miễn phí (300GB) 10 GB/ngày data 3G/4G VinaPhone tốc độ cao.

Gói cước Thương gia 999

Giá cước: 999.000 đồng/ tháng

Miễn phí 6.000 phút gọi thuê bao VinaPhone.

Miễn phí 1.100 phút gọi ngoại mạng.

Miễn phí (330GB) 11 GB/ ngày data 3G/4G tốc độ cao.

Gói cước Thương gia PLUS

Giá cước: 1.499.000 đồng/ tháng

Miễn phí 6.000 phút gọi di động VinaPhone.

Miễn phí 1.500 phút gọi ngoại mạng.

Miễn phí (450GB) 15 GB/ ngày dung lượng 4G tốc độ số 1 Việt Nam

Quy định & ưu đãi các gói cước VinaPhone trả sau
 • - Thời Gian cam kết sử dụng gói cước Vinaphone trả sau là 12 - 18 - 24 tháng (tùy số)
 • - Phí hòa mạng sim Vinaphone trả sau TP.HCM: 45.000 đồng/sim

- Các cuộc gọi vượt ưu đãi của gói từ mạng Vinaphone sang mạng khác, sử dụng dịch vụ khác sẽ bị tính cước theo quy định.

- Thuê bao đăng ký Vinaphone trả sau được hưởng ưu đãi khuyến mại ngay từ tháng hòa mạng.

- Đăng ký các gói VinaPhone Trả Sau Thương Gia từ ngày 1-15 DL của tháng sẽ tính cước trọn gói, đăng ký VinaPhone trả sau từ ngày 16 đến cuối tháng sẽ tính 1/2 cước gói.

- Tặng voucher trị giá từ 1.800.000đ - 2.400.000 đồng cho khách hàng đăng ký gói cước Thương Gia 1 & gói cước Thương Gia 2 Vinaphone trả sau (Khách hàng Cá Nhân)

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng gọi Tổng đài miễn phí toàn quốc 18001166 hoặc hotline 24/7 0886.00.11.66 (zalo/viber) để được tư vấn và làm thủ tục chọn số Vinaphone, đăng ký gói cước Vinaphone trả sau miễn phí 10 phút, giao sim tận nhà.

 

 Click vào bảng giá để xem chi tiết các gói cước

III. GÓI CƯỚC ĐỈNH VINAPHONE TRẢ SAU D60G - D169G - D199G

Vao Mang Tha Ga Data Cuc Dinh 60GB VinaPhone

    Gói cước Đỉnh D60G của VinaPhone được xem là gói cước có ưu đãi KHỦNG đáp ứng được nhu cầu sử dụng mạng di động 4G VinaPhone tốc độ cao của người dùng, ĐỈNH 60G cung cấp 60 GB data 4G VinaPhone tốc độ cao, 50 phút gọi ngoại mạng và 1.500 phút nội mạng (không giới hạn thời lượng mỗi cuộc gọi)

- Tên gói cước: D60G - Đỉnh 60G VinaPhone

- Ưu đãi: 2Gb/ngày data 4G Vinaphone tốc độ cao.

(Khi sử dụng hết dung lượng tốc độ cao sẽ hạ băng thông để khách hàng có thể tiếp tục sử dụng).

- Miễn phí gọi 1.500 phút nội mạng.

- Miễn phí 50 phút ngoại mạng

- Giá gói cước:120.000 đồng/ tháng

>> Ngoài ra, trong khi hết tốc độ cao, Khách hàng vẫn có thể mua thêm gói ngày D5 (5.000 đồng/ 1GB/ ngày)

Thời hạn sử dụng lưu lượng data miễn phí trong gói Đỉnh 60G: 30 ngày đối với thuê bao đăng ký VinaPhone trả sau. Gói cước tự động gia hạn

Gói cước Đỉnh VinaPhone trả sau D60G D169G D199G

Gói VinaPhone Đỉnh D60G

Giá gói cước: 120.000 đồng/ tháng

Miễn phí gọi nội mạng 1.500 phút

Miễn phí gọi ngoại mạng 50 phút

Miễn phí data 4G VinaPhone 2 GB/ ngày

Gói VinaPhone Đỉnh D169G

Giá gói cước: 169.000 đồng/ tháng

Miễn phí gọi nội mạng 2.000 phút

Miễn phí gọi ngoại mạng 100 phút

Miễn phí data 4G VinaPhone 2 GB/ ngày

Gói VinaPhone Đỉnh D199G

Giá gói cước: 199.000 đồng/ tháng

Miễn phí gọi nội mạng 2.000 phút

Miễn phí gọi ngoại mạng 150 phút

Miễn phí data 4G VinaPhone 2 GB/ ngày

Các gói cước Đỉnh VinaPhone trả sau hết dung lượng hạ băng thông 128/64 Kbps. Không phát sinh cước lưu lượng.

VI. Gói cước VinaPhone Eco tiết kiệm

Gói cước Vinaphone Eco phù hợp cho học sinh có thể tiện liên lạc với phụ huynh để tiện việc đưa đón. Với dung lượng gọi nội mạng ưu đãi cực khủng lên đến 1.000 phút mỗi tháng.

Phụ huynh dễ dàng chọn số Vina ưng ý tại danh sách kho số đẹp của VNPT VinaPhone.

Gói cước VinaPhone Eco bao gồm 4 gói phù hợp với nhiều sự lựa chọn: Eco69, Eco99, Eco169 và Eco169Plus.

Đặc biệt các gói cước Eco của VinaPhone được Miễn Phí thuê bao tháng.

Gói cước Eco tiết kiệm của VinaPhone trả sau

Gói cước VinaPhone Eco69

Giá cước: 69.000 đồng

Miễn phí 1.000 phút gọi nội mạng VinaPhone.

Gói cước VinaPhone Eco99 trả sau

Giá cước: 99.000 đồng

Miễn phí 1.000 phút gọi nội mạng di động VinaPhone

Miễn phí 99 phút gọi ngoại mạng

Gói cước VinaPhone Eco169

Giá cước: 169.000 đồng

Miễn phí gọi 1.000 phút cho mạng VinaPhone.

Miễn phí 169 phút gọi ngoại mạng

Miễn phí 169 SMS cho di động VinaPhone

Gói cước Eco169Plus của VinaPhone

Giá cước: 169.000 đồng

Miễn phí 1.000 phút gọi nội mạng VinaPhone

Miễn phí 99 phút gọi ngoại mạng

Miễn phí 4,8GB data di động 3G/4G VinaPhone

IV. Gói cước VD149 data 4GB/ngày hot

Dành cho những tín đồ sử dụng mạng xã hội thường xuyên online checkin livestream. Đây là gói cước VinaPhone trả sau phù hợp cho những nhu cầu của khách hàng.

Gói cước VD149 của VinaPhone

Giá cước: 149.000 đồng

Miễn phí 1.500 phút gọi nội mạng VinaPhone

Miễn phí 200 phút gọi ngoại mạng Miễn phí 200 SMS

Miễn phí dung lượng 4 GB/ ngày data VinaPhone 4G

V. DỊCH VỤ DATA 3G/4G VINAPHONE:

 

    Khách hàng có nhu cầu tư vấn gói cước Vinaphone 3G, Vinaphone 4G siêu rẻ dành cho Ipad, USB 3G, Smartphone, bộ phát wifi du lịch trên xe khách ô tô. Hay lắp sim 4G VinaPhone cho định vị xe máy, ô tô, xe khách . Hoặc để sử dụng cho các khu vực đang thi công chưa có hạ tầng cáp quang internet FiberVNN? Hãy gọi ngay hotline 0886.116.116 để được tư vấn các gói cước 4G Vinaphone ưu đãi nhất và đăng ký sim 4G Vinaphone nhanh nhất, sử dụng được ngay trong 24h. (Giao sim tận nơi)

1. Các Gói Cước 4G Vinaphone Trả Sau:

Gói cước ezCom35

Giá cước: 35.000 đồng

Lưu lượng tốc độ cao: 2 GB/ tháng

Gói cước ezCom50

Giá cước: 50.000 đồng

Lưu lượng tốc độ cao: 4 GB/ tháng

Gói cước ezCom100

Giá cước: 100.000 đồng

Lưu lượng tốc độ cao: 8 GB/ tháng

2. Các Gói Cước 4G Vinaphone Trả Sau data khủng đến 20Gb/ngày

» EzCom120 dung lượng 2GB/ ngày    -  Giá cước: 120.000đ/tháng.

» EzCom300 dung lượng 10GB/ ngày   -  Giá cước: 300.000đ/tháng.

» EzCom400 dung lượng 15GB/ ngày   -  Giá cước: 400.000đ/tháng.

» EzCom500 dung lượng 20GB/ ngày   -  Giá cước: 500.000đ/tháng.

Giá các gói data 3G/4g trên trọn gói, không phát sinh thêm cước. Khách hàng hoàn toàn yên tâm sử dụng!

***Thủ tục đăng ký sim 4G VinaPhone trả sau:

- Khách hàng tại TpHCM hòa mạng mới cần CMND photo (nếu là cá nhân) hoặc giấy phép kinh doanh (nếu là doanh nghiệp)
- Khách hàng có nhận thiết bị phải cam kết sử dụng dịch vụ 12 tháng kể từ tháng đăng ký hòa mạng.

**Các chính sách khuyến mãi khác khi khách hàng hòa mạng các gói cước trả sau Vinaphone

    - Tặng cước thuê bao đại diện (chỉ sử dụng trong tháng và không được chuyển cước còn thừa cho thuê bao khác):

 •     - Doanh nghiệp có từ 11 - 30 thuê bao Vinaphone trả sau: tặng 300.000/tháng/1 thuê bao đại diện trong 12 tháng.
 •     - Doanh nghiệp có từ 31 thuê bao Vinaphone trở lên: tặng 500.000/tháng/1 thuê bao đại diện trong 12 tháng.
 •     - Cứ mỗi 30 thuê bao Vinaphone tăng thêm, tặng cước thêm cho 01 thuê bao đại diện trị giá 500.000/tháng.

    - Doanh nghiệp hòa mạng mới từ 30 thuê bao Vinaphone được chọn số Vinaphone 01 số đẹp.

    - Doanh nghiệp hòa mạng mới từ 50 thuê bao Vinaphone trở lên được chọn 02 số đẹp Vinaphone.

    - Mỗi doanh nghiệp chỉ được chọn tối đa 02 số đẹp Vinaphone và không được tách số lượng thuê bao ra nhiều hợp đồng. 

    - Tặng voucher cho doanh nghiệp đăng ký gói cước Vinaphone trả sau từ DN-145 trở lên

***Chọn số Vinaphone Trả Sau Số Đẹp - Hãy chọn sim số đẹp cho riêng mình nhé! 

- Danh sách sim số đẹp Vinaphone trả sau Cam Kết Thấp 10 số đầu 0941 & 0911 

- Danh sách sim số đẹp Vinaphone trả sau 10 số dễ nhớ đầu số 094 - 091 mới cập nhật 

- Danh sách 20.000 số đẹp Vinaphone đầu số Sim đại phát 0888 

Sim Vinaphone Trả Sau - Sim Thần Tài - Cam Kết 0đ

sim vinaphone tra sau than tai 39 79 29 9

 Sim Vinaphone Trả Sau - Sim Tam Hoa - Cam Kết Thấp Chỉ 100.000đ

sim tam hoa 11 28 9

  

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng:

   Đăng ký trực tuyến ngay: nut dang ky

   Tổng đài bán hàng của VNPT trên toàn quốc: 18001166 (miễn phí mọi mạng)

   Liên hệ hotline 24/7 Viber/Zalo:0886.00.11.66 - 0916.31.06.06 - 0886.116.116 - (028)38.686.686

   Hoặc đến các điểm giao dịch VNPT TPHCM: xem các điểm giao dịch tại đây rightright

18001166 vector
 Hotline đăng ký dịch vụ 24/7
whatsapp logo  zalo icon  viber icon  skype icon
whatsapp logo  zalo icon  viber icon  skype icon
0886.116.116
whatsapp logo  zalo icon  viber icon  skype icon
0916.31.0606
  ----------------------------- 

Tổng đài Hỗ Trợ Kỹ Thuật

CSKH - Cước: 18001166

 

Tham gia mạng xã hội VNPT

pinterest logo   youtube logo   Facebook logo   LinkedIn logo   Twitter logo

Chương trình khuyến mãi

Gói Cước Đỉnh D60G Của VinaPhone 2GB Mỗi Ngày 50 Phút Ngoại Mạng 1500 Phút Nội Mạng

vinaphone 088, chon so dep 088, gói cước vinaphone 088, tra sau 088, vinaphone tra sau 088

vinaphone 088, vinaphone tra sau 088, chon so 088, so dep 088, tra sau 088
vinaphone 088, chon so 088, so dep 088, vinaphone tra sau 088, kho so 088, chon so 088

 

 1. Xem nhiều
 2. Bài mới
 3. Tags